De Europese Unie is van plan om tegen 2024 een uitgebreide cryptocentrische regelgeving uit te voeren, naar verluidt zijn er twee EU-rapporten verschenen. Dit volgt op vijf Europese ministers van Financiën die de Europese Commissie oproepen om „zeer sterke en zeer duidelijke regels“ in te voeren voor cryptocrpures.

EU-Cryptoverordening Binnenkort

Een uitgebreide cryptocurrency regelgevend kader zal naar verwachting worden ingevoerd binnen vier jaar, volgens twee EU-documenten, Reuters gemeld vrijdag, uit te werken:

Tegen 2024 moet de EU een uitgebreid kader opzetten dat de invoering van gedistribueerde grootboektechnologie (DLT) en crypto-assets in de financiële sector mogelijk maakt.

„Tegen 2024 moeten het beginsel van het paspoort en een one-stop-shop-vergunning van toepassing zijn op alle gebieden die een groot potentieel hebben voor digitale financiering“, aldus de documenten.

Volgens Euractiv, een pan-Europese publicatie gespecialiseerd in EU-beleid, zal de Europese Commissie later deze maand de Digitale Financieringsstrategie publiceren, samen met haar nieuwe regels voor cryptokringen. Zij schetsen de prioritaire acties van de Commissie tegen 2024.

Naast het bestaande voorstel voor Bitcoin Investor zei Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie belast met economie en financiën, dat de Commissie ook „de prudentiële regels voor crypto-assets die door financiële bedrijven worden aangehouden, kan actualiseren, waardoor banken met deze digitale activa gedwongen zouden kunnen worden meer kapitaal aan te houden als buffer, gezien de volatiliteit en de risico’s die aan deze activa verbonden zijn“, aldus Euractiv.

In beide documenten wordt opgemerkt dat het wetsontwerp zal verduidelijken hoe de bestaande regels van toepassing zijn op cryptocurrency’s en nieuwe regels zal vaststellen wanneer er lacunes zijn, legde Reuters uit, en voegde daaraan toe dat het „ook de risico’s in verband met deze technologieën moet aanpakken“. In de documenten wordt ook gedetailleerd aangegeven dat de Commissie „het gemakkelijker wil maken om gegevens binnen de financiële sector te delen om de concurrentie en een breder scala van diensten aan te moedigen, met inachtneming van het beginsel van „hetzelfde risico, dezelfde regels, dezelfde regelgeving“, aldus het persbureau.

Bovendien wil de Europese Commissie het gebruik van digitale financiering verhogen, aangezien 78% van de betalingen in de eurozone momenteel in contanten worden verricht, zo staat in de publicatie, en voegt zij eraan toe dat de nieuwe regels binnen vier jaar van kracht moeten zijn, zodat nieuwe klanten „snel gebruik kunnen maken van financiële diensten zodra de anti-witwas- en identiteitscontroles zijn voltooid“.

Vorige week riepen de ministers van Financiën van Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje de Europese Commissie op om „strenge regels“ op te nemen in haar komende voorstel voor cryptocrpures, met name voor wereldwijde digitale penningen zoals de Weegschaal van Facebook. In een gezamenlijke verklaring zeiden zij dat stabiele munten niet in de EU-landen mogen worden gebruikt totdat de uitdagingen op het gebied van wetgeving, regelgeving en toezicht zijn aangepakt. „We wachten tot de Commissie zeer strenge en duidelijke regels uitvaardigt om te voorkomen dat cryptokringen worden misbruikt voor terroristische activiteiten of voor het witwassen van geld“, aldus de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire.